Rent apartment Alexander Business Apartments - short or long time apartments for rent, luxury and full equipped hotel style accommodation

    

Управление на имоти

1. ApartmentsInSofia управлява и поддържа технически 611 имота на физически или юридически лица, които живеят в чужбина и имат недвижима собственост в гр.София, България.

2. Всеки месец до 15-то число 423 собственика редовно получават месечния наем за имота си по банковите си сметки.

3. Приемаме за менажиране както новопостроени имоти, така и имоти, които се нужадят от ремонт преди да се отдадат под наем.

4. Разполагаме с отлично квалифицирани ремонтни бригади и извършваме цялостни ремонти и обзавеждане за сметка на собственика на имота и под негов контрол.

5. Ежемесечно следим за плащането на битовите сметки от страна на наемателите и недопускаме натрупване на неплатени задължения върху имота.

6. Месечната такса за управление на имота е 10% от размера на месечния наем.